Saugus prisijungimas
Norint prisijungti, privaloma būti savo Banko interneto bankininkystės sistemos vartotoju arba turėti asmeninį skaitmeninį sertifikatą
Stojančiųjų į VGTU pirmos arba antros pakopos studijas registracija