VGTU elektroninių studijų sutarčių pasirašymas/nutraukimas
Saugus prisijungimas
Norint prisijungti, privaloma būti savo Banko interneto bankininkystės sistemos vartotoju arba turėti asmeninį skaitmeninį sertifikatą